V pátek 3. června v 18 hodin proběhne v loděnici informační schůzka k táboru roverů. Pokud by se rodiče nemohli schůzky zúčastnti naplánujeme náhradní termín nebo se to pokusíme vyřešit po telefonu.

Čuzl